SOCIALNA EKONOMIJA, RAZVOJ IN RAZISKAVE, d.o.o.

Socialna vključenost

SOCIALNA EKONOMIJA, RAZVOJ IN RAZISKAVE, d.o.o.

Socialna vključenost

Program bistveno vpliva na kakovost življenja nezaposljivih oseb, dobijo priložnost za spremembo svojega življenja na vseh področjih delovanja. S ponovno aktivacijo na delovnem področju razvijajo pozitivno samopodobo in samospoštovanje, utrjujejo delovne navade in ponovno pridobijo občutek, da so koristni za okolico. Za večino uporabnikov predstavlja največjo korist ponovna vključitev v socialno okolje, kjer razvijajo socialne spretnosti in veščine, širijo socialno mrežo in krepijo pripadnost skupini, gradijo nova prijateljstva, se učijo sodelovanja, komuniciranja, sprejemanja različnosti, razvijajo vse svoje potenciale, ki jih ob izoliranosti v domačem okolju ne bi zmogli.